biacked

biacked

复加风热相搏,血行受阻,滞于颜面皮下,发为疮疖,遂致日久不愈。乳、没合用,宣畅脏腑,疏通经络,善治疮痈,能去瘀滞。

今患儿面青无神,法当扶阳以祛寒。治小儿脏腑积热、风热。

昔一人左手中风,半身不遂,手足痿软,筋骨疼痛,一人传此方服效。本例因有流产史,故血止后,继用保产丸加减,以补肾固冲。

主治利小便,消水肿,攻疮痈。生食令人冷中,熟食补五脏。

盖阴脉不足,阳往从之;阳脉不足,阴往乘之。皆本前人“治风先治血,血行风自灭’’之义。

 守原方服六剂,病渐痊愈。如治泄泻,用实脾利水之剂不效,亦用升提,补中益气〔汤〕去当归,加炮姜、苍术;如尿血,用凉血利水药不效,宜清心莲子饮。

Leave a Reply