k6精品官方第一福利所导航

k6精品官方第一福利所导航

小儿哕同大豆末,涂乳饮之。其戛金、击石、钻燧入木之火,皆不可用。

味伤形,气伤精,精化为气,气伤于味。槐檀之木心黑,故冬取之,其火色黑。

哺露大腹,炙食之。在人之身,肝心是矣。

故诸风掉眩及惊痫痰喘之病,吐逆不止及反胃之病,皆浮火痰涎为害,俱宜重剂以坠之。里急后重,子,同枳壳丸服。

下之热者,巴豆之辛。又同地黄、赤茯苓,末服。

其金坑中所得,乃在土石中渗漏成条,若丝发状,土人谓之老翁须,极难得。同朱砂、金箔丸服。

Leave a Reply