h工口爆乳jk白丝二次元网站

h工口爆乳jk白丝二次元网站

炒炭米饮下,治吐血。恶贝母、漏芦、菟丝子。

然命门之火动于心意之邪,亦由湿热为患也。治风毒奔豚,除心腹胀满,香港脚冲心。

恶丹参、硝石、白垩。配地乳香薰鼻,治脑痛。

蜜调服,并涂腹上。治天行时症热烦,一切风疾恶疮,止咳嗽,疗齿痛。

 灸疮发洪血不止者,敷之。滋补,焙用,或黄精汁浸、酒拌蒸数十次用。

畏枳、葛花、赤豆花、绿豆粉。医者认作脱症,急用人参以回元气,反使邪气内着,火毒郁于里,寒厥见于外,更用姜、附以助参力,意以元阳复寒气自除,竟视人参为救人圣药,自恃为按脉无差,致令胃阴涸竭,五内枯槁,速之死而莫可救药者。

Leave a Reply