K6第一福利官方导航

K6第一福利官方导航

或谓发黄俱是湿热,未闻湿寒而能变黄也。引火而少用肉桂,又何不可?

孔雀之粪,冲酒饮之,有死有不死,鸩酒饮之,则无不死矣。胃消之病,大约成于膏粱之人者居多。

夫膀胱化水而不化精,且与肾为表里,尤不肯将肾中之精外泄,故闭塞其口而精不得出。惟真阴大亏,正气又丧,邪始得而凭之。

不知水来克火,则火必为水所克,金虽幸水之克火,犹恐火之刑金,肺气随水气而下降,金沉于水底,何能自鸣耶?其妇闻之如法喜吞,头一日即服五大碗。

盖亡阳之症,乃热邪驱之;自汗之症,乃阴虚促之也。治法又不可拘于散邪,仍须补正。

十剂即可行步,二十剂怔忡惊悸之病除,又十剂烦闷痿弱之症去,再服十剂痿症无不成于阳明之火,然用大寒之药,如石膏、知母之类,虽泻胃火甚速,然而多用必至伤胃,胃伤而脾亦伤,脾伤而肾安得不伤乎。 盖此病本伤阴之症,又加劫阴之药,重伤其阴,必成为阳结之症,使腹中作痛,百计导之而不得出,不更可危哉。

Leave a Reply